Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2011

Θέματα Ύπνου & Θέματα Συγκέντρωσης

Εικόνα
Από όσα ακούμε στις συζητήσεις ή τις τηλεφωνικές συνεδρίες με ενηλίκους με ΔΕΠ/Υ το θέμα του ύπνου και πόσο πολύ ο ύπνος επηρρεάζει την συγκέντρωση και την διάθεση είναι ιδιαίτερα σημαντικό. "τώρα τελευταία έχω κάποια χειροτέρευση με την ΔΕΠ/Υ και αυτό έχει νομίζω να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τον ύπνο" Για κάποιο λόγο τα άτομα με ΔΕΠ/Υ δυσκολεύονται να κοιμηθούν καλά, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Συχνά αργούμε να κοιμηθούμε. Φίλος 28 ετών μας λέει χαρακτηριστικά "αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι με την ΔΕΠ/Υ όταν υπάρχει και έλλειψη ύπνου, αυτή πολλαπλασιάζεται Χ 10" Για πολλούς ανθρώπους δεν προξενεί κάποιο ιδιαίτερα θέμα στην ζωή τους η ΔΕΠ/Υ, υπό "κανονικές προϋποθέσεις" δεν την βιώνουν σαν κάτι αξεπέραστο, αλλά εκεί που δημιουργείται πράγματι θέμα είναι σε συνδυασμό με τον μη επαρκή ύπνο, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά αλλά και την απουσία άσκησης. Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι τα άτομα με ΔΕΠ/Υ δεν μπορούν να σκεφθούν ορισμένες φορές