Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2009

Χαρακτηριστικά Διάσπαση Προσοχής

Εικόνα
Σας μεταφέρω μεταφρασμένα αποσπάσματα από το βιβλίο τoυ Daniel Amen: Change Your Brain - Change your Life. και πιο συγκεκριμένα τις σελίδες 116-121, "Attention Deficit Disorder (ADD)" που αναφέρονται στην διάσπαση προσοχής. Η Διάσπαση Προσοχής είναι αποτέλεσμα μιας νευροβιολογικής δυσλειτουργίας στον προμετωπιαίο λοβό (prefrontal cortex) Όταν τα άτομα με διάσπαση προσοχής προσπαθούν να συγκεντρωθούν η δραστηριότητα του προμετωπιαίου λοβού περιορίζεται αντί να αυξάνεται, όπως συμβαίνει στα άτομα με φυσιολογικούς εγκεφάλους. Άτομα με διάσπαση προσοχής δείχνουν συμπτώματα όπως φτωχή εσωτερική επιτήρηση, μικρό εύρος προσοχής, εύκολη απόσπαση , αποδιοργάνωση, υπερδραστηριότητα (παρόλο που τα μισά μόνο από τα άτομα με διάσπαση προσοχής είναι υπερκινητικά), προβλήματα στον έλεγχο των παρορμήσεών τους, δυσκολία στο να μάθουν από παλιά λάθη, έλλειψη πρόνοιας για το μέλλον, και αναβλητικότητα. Είναι, κατά τον ψυχίατρο Amen, βασικά μια γενετικά κληρονομούμενη δυσλειτουργία του προμ