18 Απριλίου 2014

Ενδιαφέρον Άρθρο για το αποτέλεσμα της εθιστικής συμπεριφοράς σε πορνογραφικό περιοχόμενο

http://www.theoccidentalobserver.net/2012/09/pornographys-effect-on-the-brain-part-2/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών

Το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ υποστηρίζει τους ανεπίσημους φροντιστές ατόμων με χρόνια ασθένεια ή αναπηρία και την αναγνώριση του ρό...