13 Φεβρουαρίου 2014


Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα EEG και συμπλήρωση ηλεκτρονικού τεστ για την βραχυχρόνια μνήμη σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στην Αθήνα 13/2/2014. Πίστευε και μη, Έρευνα.

5 Φεβρουαρίου 2014

Μελέτη στο Σπίτι

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με ΔΕΠΥ στο πλαίσιο των ενημηρώσεων που οργανώνει για τα μέλη του σας καλεί στην διάλεξη με θέμα "Μελέτη στο σπίτι για το μαθητή με ΔΕΠΥ:πρακτικές διαχείρισης του πλαισίου και του περιεχομένου" με εισηγήτρια την κυρία Κυριακή Π. Κανάρη, Εκπ/κό Ειδ. Αγωγής, MEd ,το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014  καιώρα 18:30 - 21:00 στο γραφείο του σωματείου, στο εμπορικό κέντρο Cosmos (μετρό Πανόρμου).

Η κυρία Κανάρη μας περιγράφει σύντομα την εισήγησή της, παρακάτω:              

Ο γονεϊκός τρόπος διαπαιδαγώγησης του παιδιού και διαχείρισης των συμπεριφορών του παίζει τα μέγιστα για τρεις τουλάχιστον λόγους.

Πρώτον, οι διαχειριστικές τακτικές (π.χ. για άσκηση καθηκόντων ρουτίνας ή  συμμόρφωση σε οδηγίες) που χρησιμοποιούν οι γονείς επηρεάζουν βραχυπρόθεσμα την παιδική συμπεριφορά. Δεύτερον, οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν για τη διαχείριση-ανατροφή του παιδιού, μπορεί να καθορίσουν την ένταση  των υιοθετούμενων συμπεριφορών που απορρέουν από τη  ΔΕΠΥ [RoseB.M., HolmbeckGN., CoakleyR.M.,& FranksEA. (2004). Mediator and moderator effects in developmental and behavioral pediatric research. J Dev BehavPediatr, 25, 58–67]. Τρίτον, οι ίδιες στρατηγικές είναι προγνωστικοί δείκτες της μακροπρόθεσμης προσαρμογής του παιδιού αλλά και ένας μεσολαβητής άλλων παραγόντων (π.χ. οικογενειακών σχέσεων) που θα επηρεάσουν την παιδική εξέλιξη.

Επιπλέον και οι δάσκαλοι θεωρούν τους γονείς ‘πολύτιμους’ όχι μόνον επειδή παρέχουν πληροφορίες για τα παιδιά  τους αλλά και γιατί:

α) διευκολύνουν τα ακαδημαϊκά και κοινωνικά κέρδη των μαθητών στο σχολείο 

β) εξασφαλίζουν την καλλιέργεια των αναπτυξιακών δεξιοτήτων στο περιβάλλον του σπιτιού (Klein & Schleifer, 1990 ;Turnbull & Turnbull, 1990 Simpson, 1990 ;  HοringLovett, & Saren, 1991).

Όλα τα ανωτέρω υποστηρίζουν τον καίριο ρόλο του γονέα στην προώθηση της ακαδημαϊκής  επιτυχίας και στην προαγωγή της πνευματικής υγείας του παιδιού του με ΔΕΠΥ. 

 Για την εξυπηρέτηση αυτού του ρόλου προτείνονται ενδεικτικά ορισμένες  στρατηγικές με σκοπό:

  1. Εξασφάλιση ιδανικών συνθηκών μελέτης: προσδιορισμό του ιδιαίτερου μαθησιακού στυλ, διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος, καθορισμό των κανόνων εργασίας.
  2. Υποστήριξη των οργανωτικών δεξιοτήτων: ημερήσιο- μηνιαίο πλάνο εργασιών, εναλλακτικό ημερολόγιο, προσβασιμότητα και χρηστικότητα πλάνου
     3.   Μείωση μνημονικών δυσκολιών: ηλεκτρονική  υπενθύμιση, οπτικοί ενισχυτές, αντίγραφα ασφαλείας, μνημονικές τεχνικές.
     4.   
Αποδοτικότερη προετοιμασία για ένα διαγώνισμα: συμπλήρωση ερωτηματολογίου επίδοσης σε προγενέστερο τεστ, χρήση flashcardsκατά την εξάσκηση, δημιουργία εποπτικού υλικού
     5.   Διαχείριση των γνωστικών αντικειμένων: χρήση κατευθυντήριων συμβόλων, χρήση πλαισίου ανάγνωσης, ηχογραφημένες πληροφορίες, σχηματοποίηση των δεδομένων, παιχνιδοποίηση της γνώσης, αποκωδικοποίηση λεκτικών προβλημάτων.

              Τα κλειδιά της επιτυχίας των προτεινόμενων στρατηγικών είναι η υπομονή, η θετική διάθεση, η συνέπεια λόγων –έργων και η αδιάλειπτη εφαρμογή του πλαισίου δράσεων.      

Με εκτίμηση,


Πόλυ Μεσημέρη - Μεζελίδου

Πρόεδρος

Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών

Το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ υποστηρίζει τους ανεπίσημους φροντιστές ατόμων με χρόνια ασθένεια ή αναπηρία και την αναγνώριση του ρό...