27 Απριλίου 2011

Μη Φαρμακευτικές Θεραπείες για την ΔΕΠΥ

 
Κατεβάστε, εκτυπώστε και διαβάστε τον ενδιαφέρον οδηγό εναλλακτικών θεραπειών για την ΔΕΠΥ στα Αγγλικά σε μορφή pdf.

Έκδοση περιοδικού για ΔΕΠΥ που ονομάζεται ADDitude Magazine

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Edward Hallowell Video