Μηνιαία Συνάντηση

Συναντήσεις σε cafe στην Αθήνα
Είναι τεκμηριωμένο ότι οι ομάδες αυτοβοήθειας αποτελούν μία από τις θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ενήλικοι που έχουν διαπιστώσει πως έχουν στοιχεία  ΔΕΠΥ συναντιούνται σε τακτική βάση και συζητούν θέματα σωστού χειρισμού λαμβάνοντας πρακτική υποστήριξη.


Σημειώστε το τηλέφωνο για να μας βρείτε την ώρα του cafe στην Αθήνα 
Τηλέφωνο: 6946.00.35.22 (Σπύρος)
Ενημερωθείτε σήμερα και στο facebook

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Συναντήσεις σε cafe στην Θεσσαλονίκη 
και στην σελίδα στο facebook
Τηλέφωνο για πληροφορίες: 694.56.09.359 (Νίκος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Edward Hallowell Video