21 Μαρτίου 2012

Russell Barkley


Russell Barkley, Ph.D., discusses the recent advancements in understanding the nature and subtyping of ADHD as well as recent discoveries in what might cause the disorder and medications that might help treat ADHD. Series: M.I.N.D. Institute Lecture Series on Neurodevelopmental Disorders [11/2008] [Health and Medicine] [Show ID: 14660]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών

Το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ υποστηρίζει τους ανεπίσημους φροντιστές ατόμων με χρόνια ασθένεια ή αναπηρία και την αναγνώριση του ρό...